No Picture

冰河大猫—锯齿虎

2018-06-29 博物心 0

锯齿虎
拉丁学名:Homotherium,含义是“像剑齿虎的野兽”
科学分类:食肉目,猫科
身高体重:体长2米,肩高1.1米,体重150~230千克(阔齿锯齿虎)
体型特征:体大如狮,脖子长,前腿长后腿短,上犬齿宽而侧扁
生存时期:上新世至更新世(距今500万年前~1万年前)
发现地:亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲
生活环境:草原 (更多…)

1 2 3 4